Kannattaa tehdä sitä mistä tykkää

Vuoden viimeiset TET-harjoittelijat päättivät harjoittelunsa viikko sitten ja nyt olisi aika kertoa näiden kahden reippaan nuoren kokemuksista. TET-jaksonsa aikana he pääsivät harjoittelemaan mm. 3D-grafiikan mallinnusta Blender-ohjelmalla.

 

Emilia harjoittelemassa Blenderin käyttöä TET-jaksonsa aikana

 

Emilia ja Eräs tettiläinen (nimi, jolla toinen tettiläisistämme halusi esiintyä jutussa) olivat molemmat hyvissä ajoin liikkeellä ja varmistivat paikkansa jo syyskuun aikana. Ennen TET-jaksoa viestittelimme nuorten kanssa käytännön asioista ja lähetimme heille yrityksemme TET-oppaan. Oppaasta olemme rakentaneet tiiviin infopaketin, joka sisältää tietoa mm. saapumisesta, harjoittelujakson ohjaajista sekä yrityksemme yleisistä toimintatavoista.

TET-viikon ensimmäisen aamu aloitettiin toisiimme tutustumisella. Nuoretkaan eivät nimittäin tunteneet toisiaan entuudestaan, vaan saapuivat eri kouluista. Tämän jälkeen kävimme läpi tulevia tehtäviä ja sitten hyppäsimmekin jo itse asiaan.

Oli todella hienoa päästä jälleen perehdyttämään nuoria meidän toimintaamme, työelämään ja teknologia-alaan. Halusimme myös antaa heille mahdollisuuden pohtia omia kiinnostuksen kohteitaan ja sitä löytyisikö meidän alaltamme jotain sellaista, mitä he haluaisivat (tai eivät haluaisi) tehdä tulevaisuudessa.

 

Erään tettiläisen TET-jaksollaan Blenderillä tekemä donitsi

 

Viikon aikana nuoret pääsivät tekemään erilaisia tehtäviä sekä itsenäisesti että yhdessä. Yksi pidempikestoinen tehtävä oli 3D-grafiikan mallinnus Blender-ohjelmalla, jonka ohjaajana tiimistämme toimi ohjelmistoinsinööri Olli-Pekka Nikka. Toinen TET-harjoittelijoistamme oli käyttänyt ohjelmaa aikaisemmin enemmän kuin toinen, mutta molemmat pystyivät aina kysymään lisäohjeita ja opastusta Olli-Pekalta. Henkilökohtaisen opastuksen avulla haastaviinkaan kohtiin ei tarvinnut jäädä jumiin. Lisäksi nuoret voivat halutessaan jatkaa Blender-ohjelman käyttöä myös kotona.

Kurkkaa alta (videoilta tai tekstinä) nuorten ajatuksia siitä, miksi he halusivat harjoitteluun juuri meille, mitä kaikkea he pääsivät harjoittelun aikana tekemään, mitä he oppivat sekä mikä oli heidän mielestään se TET-viikon paras juttu.

 

 

Miksi halusit TET jaksolle juuri Probotille?

Eräs tettiläinen:
Halusin Probotille TET-harjoitteluun, koska olen kiinnostunut teknologiasta ja robotiikasta. Tämä yritys sijaitsi myös melko lähellä joka vaikutti myös päätökseeni hakea TET-jaksolle tänne.

Emilia:

 • Olen aina ollut kiinnostunut robotiikasta, teknologiasta ja tekniikasta
 • Löysin Probotin Sinä osaat tytöt ja teknologia hankkeiden kautta
 • Olen myös ollut teknologialuokalla, joten ajattelin, että tykkäisin varmaan olla Probotilla tetissä
 • Halusin myös tietää enemmän robotiikasta

 

Minkälaisia asioita pääsit harjoittelun aikana tekemään?

Eräs tettiläinen:
Täällä Probotilla pääsin tekemään monenmoista ja tutustumaan useaan ammattiin. Pääsin esimerkiksi tutustumaan 3D mallinnukseen Blender-sovelluksen avulla. Pääsin myös haastattelemaan yrityksen työn tekijöitä heidän työstään ja koulutus taustoistaan, jota ei monissa muissa yrityksissä luultavasti pääsisi tekemään.

Emilia:

 • Pääsin haastattelemaan työntekijöitä (niiden ammateista ja siihen liittyvästä )
 • Käytiin läpi viikon aikataulut
 • Käytiin läpi mitä Probot tekee
 • Mukavat työntekijät auttoi, jos ei osannut
 • Suoritin robokurssin toisen tettiläisen kanssa
 • Harjoittelin käyttämään blenderiä
 • Päivän lopuksi aina päivän kulku kirjoitettiin vihkoon ja seuraavana aamuna käytiin kysymykset ja vastaukset läpi

 

 

Mitä opit?

Eräs tettiläinen:

Viikon aikana opin Blender sovelluksen käytön ja hyödyntämisen robotiikassa lisäksi myös siitä minkälaista on hieman pienemmän kokoluokan teknologia yrityksissä ja minkälaisia ammatteja ja työtehtäviä niissä on. Minulla ei ollut edellä mainituista asioista (lukuun ottamatta Blenderiä) mitään käsitystä ennen tätä TET-jaksoa.

Viikko todellakin muutti käsitykseni teknologia alasta ja teknologia alan yrityksistä ja toiminta tavoista. Varsinkin käytännön tasolla. Ennen luulin että teknologia alan yrityksissä työskentelee ihmisiä suurin piirtein samanlaisilla koulutus taustoilla. En kuitenkaan enää tämän viikon jälkeen. Minulla tuli myös yllätyksenä se kuinka laaja yhden ihmisen vastuu alue saattaa olla ja se kuinka monipuolisia työtehtäviä yhdessä ammatissa voi päästäkin tekemään.

Emilia:

 • Jonkin verran käyttämään Blenderiä
 • Että työssä oppii paljon uusia asioista
 • Että kannattaa tehdä sitä mistä tykkää
 • Koodaamaan robottia enemmän
 • Mihin käyttötarkoituksiin robotteja voi myös käyttää niiden lisäksi mitä tiesin
 • Käsitykseni teknologia-alasta muuttui positiivisemmaksi ja paremmaksi ja, että melkein miltään alalta ei ole mahdotonta tulla tällaiselle alalle.

 

Mikä oli parasta?

Eräs tettiläinen:
Mielestäni parasta TET- jaksolla oli se kun pääsin tutustumaan tämän yrityksen toimintaan ja varsinkin se kun pääsin tutustumaan tarkemmin 3D- mallinnukseen ja siihen mihin sitä voidaan oikeastaan hyödyntää. Mielestäni oli myös varsin mielenkiintoista päästä tutustumaan robotin toimintaperiaatteisiin ja kuulla robotiikasta ja sen hyödyntämisestä. Näin jälkeenpäin tarkastellen olen erityisen tyytyväinen siitä että päätin hakea juuri Probotille TET- harjoitteluun

Emilia:

 • Että opin paljon uutta
 • Opin myös alan lisäksi ylipäätään työssä käymisestä
 • Ihmiset oli mukavia

Kaiken kaikkiaan on ollut todella mukava olla täällä tetissä. Tehtävät oli kivoja ja niistä oppi paljon. Lemppari juttu oli varmaan työntekijöiden haastattelu.

 

Lue lisää:
Aikaisempi uutinen liittymisestämme Tytöt ja teknologia -hankkeeseen: https://probot.fi/fi/tytot-ja-teknologia/

Uutinen aiemmista TET:iläisistä: https://probot.fi/fi/tetissa-isla-ja-wilma/

Tytöt ja teknologia -hankkeesta: https://www.sinaosaat.fi/

#TET #robotiikka #blender #tytötjateknologia #sinäosaat #kaikkientekniikka #työelämääntutustuminen