Virtuaalitodellisuus tuo mukanaan kiehtovia mahdollisuuksia

26.7.2022

Virtuaalitodellisuus eli tekotodellisuus on keinotekoinen ympäristö, joka on luotu tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla. Virtuaalitodellisuudesta käytetään usein lyhennettä VR, joka tulee englannin kielen sanoista virtual reality. Virtuaalitodellisuus voi pyrkiä simuloimaan todellista tai kuvitteellista ympäristöä.

Virtuaalitodellisuus on yksi osa-alue laajennetusta todellisuudesta (XR, extended reality). Oikein toteutettuna se on melkein kuin uusi aisti ihmisille. Virtuaalitodellisuuden tarkoituksena on kehittää teknologian ja ihmisen välistä ymmärrystä, kommunikaatiota ja turvallisuutta.

– Minua on aina kiehtonut ihmisen ymmärryksen laajuuden ja syvyyden kehittäminen. Lisätty todellisuus on oiva ratkaisu niiden kehittämiseen, Probot Oy:n ohjelmistokehittäjä Olli-Pekka Nikka kertoo.

Uuden ulottuvuuden hyödyt

Virtuaalitodellisuuden avulla voidaan testata ja suunnitella monimutkaisia järjestelmiä simuloidussa ympäristössä, joka vastaa lopullista toteutusta oikeasta maailmasta. Tällä tavoin säästyy resursseja, ja työn eri vaiheet ovat turvallisempia kaikille osapuolille. Projektien haasteet huomataan ajoissa, ennen kuin peruuttamattomia konkreettisia muutoksia on ehditty tekemään. Projekteissa kaikki osapuolet saavat selkeän kuvan sen kulusta ja lopullisen toteutuksen laajuudesta. Hyödyt ovat siis mittavia.

– Molemmille osapuolille saadaan huomattavasti selkeämpi kuva projektista, kun voidaan astua virtuaalitodellisuuteen ja tarkastella lopullista toteutusta omin silmin, Olli-Pekka summaa.

Työelämässä mahdollisuuksia avautuu myös kouluttautumiseen. VR sallii rajoittamattoman oppimisympäristön muokkaamisen työntekijän tarpeiden mukaiseksi. Organisaatio voi säästää koulutuskustannuksia virtuaalisten tilojen avulla.

Laajennettu todellisuus antaa myös ihmisille mahdollisuuden poistua todellisuuden rajoitteista. Sänkypotilas voi osallistua musiikkikeikalle tai muuhun tapahtumaan ja tuntea yleisön läsnäolon virtuaalitodellisuuden avulla. Työntekijä voi ohjata etäyhteyksillä asiakaspalvelurobottia, joka on toisella puolella maailmaa hotellin aulassa. Virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää myös psyykkisten ja fyysisten sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa, kuten halvauspotilaiden kuntoutuksessa, kivunhallinnassa ja fobioiden hoidossa.

”Ennen kaikkea virtuaalitodellisuuden merkityksellisyys näkyy sen potentiaalissa auttaa ihmisiä ja yrityksiä monella tapaa. Mahdottomastakin voidaan todella tehdä mahdollista.”

– Olli-Pekka Nikka

Robottien ohjaamista virtuaalitodellisuudessa

Videolla Olli-Pekka testaa robottikäden digitaalisen kaksosen toimintaa virtuaalimaailmassa. Digitaalinen kaksonen on kopio todellisesta fyysisestä kokonaisuudesta. Myöhemmin robottikäsi kiinnitetään mobiilirobottiin.

Tällä hetkellä Probot Oy:llä on käynnissä EU-hanke MIMIC, joka tutkii robottien ohjaamista ja visualisointia virtuaalitodellisuuden kautta. Ohjauksen apuna toimii haptinen eli tuntoaistiin perustuva käsine, jota käytettäessä virtuaaliset objektit voidaan tuntea kädessä haptisten palautteiden avulla. Vuoden mittaisen projektin tavoite on siis käyttää ja ohjata virtuaalitodellisuuden ja -hanskan avulla mobiilirobottia, johon on kiinnitetty kosketusantureilla varusteltu robottikäsivarsi. Projekti toteutetaan yhteistyössä kreikkalaisen MAGOSin kanssa. MAGOS on innovatiivinen tiimi, joka tähtää omalla haptisella käsineellään merkittäväksi tekijäksi tulevaisuuden virtuaalitodellisuusmarkkinoilla.

Videolla robottia ohjataan virtuaalitodellisuuden avulla.

Alan tuoreus tuo haasteita

Haastavinta lisätyn todellisuuden kanssa työskentelyssä on alan tuoreus. Lisätty todellisuus on vielä niin uusi ala, ettei se ole standardisoitunut. Tästä syystä kehitystyökalut ja tavat kehittää toimivia järjestelmiä eivät ole vielä rakentuneet kunnolla. Osa kehityksessä käytettävistä työkaluista pitää luoda itse, minkä vuoksi kehitysprosessissa kohdataan paljon haasteita. Haasteista huolimatta työn tulos palkitsee ja uutta oppii jatkuvasti.

– Ehdottomasti hienointa on päästä kehittämään tätä uutta teknologian osa-aluetta eteenpäin, luomaan ja tutkimaan uusia standardeja. Tykkään toimia teknologiakehityksen kärjessä. Olen aina ollut visionääri, joten juuri tämmöiset projektit kiehtovat paljon. On mahtavaa olla osana projektia, joka kehittää ymmärrystä siitä, mihin suuntaan maailma on menossa, Olli-Pekka toteaa.

Oli kyse sitten robotin ohjaamisesta tai erilaisten sairauksien hoidosta, virtuaalitodellisuus tarjoaa arvokkaita mahdollisuuksia ja uusia toimintatapoja, joihin kannattaa tarttua.

Probot Oy – Asiantuntijasi robotiikkaratkaisuihin.

Seuraathan meitä myös somessa!
Linkedin
Instagram
Twitter
Facebook
TikTok

Tutustu myös näihin kirjoituksiin:

Takaisin ylös