Osatyökykyisten työllisyyden edistäminen

26.7.2021

Mies hymyilee iloisena kameralle jokimaiseman edessä sillalla

Nuorten Ystävät Oy:n Resiina järjestää Kelan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta. Meillä on ollut heidän kauttaan työkokeilija marraskuusta asti. Resiinasta työnantaja saa hyvin tukea työkokeilijan tukemiseen ja työnsuunnitteluun. Haluammekin kannustaa muitakin yrityksiä ottamaan vastaan osatyökykyisiä työkokeilijoita avoimin mielin.

Markus Alves Bento on ollut Nuorten Ystävät Oy:n kautta Probotilla työkokeilussa marraskuusta asti. Markus valmistui vuonna 2012 koneistajaksi ja sen jälkeen hän on lisännyt ammattitaitoaan suorittamalla lisäopintoja. Ennen koneistajan opintoja Markus on suorittanut myös osan hienomekaanikon koulutuksesta.

– Olen myös itseoppinut perusmekaniikan insinööri, harrastan miniatyyrien rakentamista ja fanitan huvipuistoja, Markus kertoo.

Töitä 28-vuotias Markus ei ole kuitenkaan onnistunut löytämään, ja tällä hetkellä hän on työkyvyttömyysseläkkeellä. Markus kokee, että hänen kohdallaan se, että hän on autismin kirjolla, on ollut työnantajien silmissä esteenä hänen työllistymiselleen. Hän kokee myös, että kun työnantaja kuulee työnhakijan osatyökykyisyydestä ja fyysispsyykkisistä ominaisuuksista kuten autismista tai kehitysvammasta, eivät he edes harkitse henkilön palkkaamista.

-Minulla on aina ollut korkea työmoraali ja haluan tehdä töitä, niin tämä tilanne turhauttaa, kertoo yhdeksän vuotta töitä hakenut Markus.

Suomessa tulisi olla samanlainen laki kuin Saksassa: jokaista kahtakymmentä tervettä työntekijää kohden palkattuna pitää olla yksi osatyökykyinen, ja jos näin ei ole, joutuu maksamaan sakkoja. Nuorten Ystävät Oy:n Resiinassa järjestettävään Kelan työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen (TEAK) ja sen mahdollistaviin työkokeiluihin Markus hakeutui löytääkseen töitä.

Mies hymyilee iloisena kameralle jokimaiseman edessä sillalla
Probotilla työkokeilussa oleva Markus Alves Bento.

Tukea työhön haluavalle

TEAK soveltuu heille, jotka tarvitset sairauden ja kokonaistilanteensa vuoksi yksilöllistä valmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. TEAK koostuu työkokeiluista, työhönvalmennuksesta, tai työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmästä.

Työnantajille Resiinan tarjoama tuki antaa hyvät lähtökohdat vastaanottaa työkokeilija ja katsoa, löytyykö yrityksestä hänelle sopivia ja mieleisiä tehtäviä. Resiinan asiakkaalle se taas mahdollistaa tuen esimerkiksi rauhalliseen työnaloittamiseen, oman työkyvyn selvittämiseen ja urasuunnitelmien tekoon.

Kuka tahansa voi jossain elämän vaiheessa olla osatyökykyinen, tarvita lisätukea työelämään astumiseen ja työn tekemiseen.

-Yhteiskunnassamme on paljon työikäisiä ihmisiä, joilla syystä tai toisesta on tarvetta matalamman kynnyksen työn aloitukseen tai tekemiseen. Työ- ja toimintakyky saattaa olla heikentynyt fyysisistä tai psyykkisistä syistä, arjen- ja elämänhallinnan haasteiden tai urasuunnitelmien puutteen takia. Osatyökykyiset, alanvaihtajat, työelämään palaavat, työelämän aloittavat ja ammatillisen kuntoutuksen tarpeessa olevat tarvitsevat kaikki mahdollisuuden työntekoon, jotta urasuunnitelmat ja oma työkykyisyys selkenee, Nuorten Ystävissä tiimivastaavana ja Markuksen toisena työhönvalmentajana toimiva Pinja Valo kertoo.

-Esimerkiksi työuupumuksen jäljiltä on todella tärkeää saada palata rauhallisesti työntekoon. Osalla diagnoosit, pitkät sairaslomat, ja eläke ovat esteenä riittävän avun saamiseen, jotta työelämään lähteminen mahdollistuisi. Työnantajat ovat myös hyvin varovaisia ottamaan työkokeilijaa tällaisilla taustoilla, mutta Resiinan kautta työnantajan ei yksin tarvitse ottaa vastuuta työkokeilijan työkykyisyyden tukemisesta, Pinja lisää.

Markuksen tekemä 3D-malli heiluripiirtimestä, jonka hän myös rakensi yhdessä Tietomaan henkilökunnan kanssa.

Työkokeilijoiden työtehtävät ja työnantajan saama tuki

Työkokeilussa olevien työtehtävät vaihtelevat työkokeilijoiden osaamisen ja yrityksen tarpeiden mukaan, mutta tarkoituksena on saada oikeaa työkokemusta oikeista työtehtävistä. Työkokeilija ei kuitenkaan ole osa työpaikan työntekijäresurssia eikä hänelle anneta liian vastuullisia tehtäviä. Näissä asioissa tuetaan sekä asiakasta, että työnantajaa.

-Työpaikalta nimetään työkokeilijalle yksi tai useampi ohjaaja, mutta myös Resiinan työhönvalmentaja toimii tiivisti asiakkaan tukena työssä suoriutumisessa, Pinja kertoo.

Resiinan työhönvalmentajat toimivat siis sekä työnantajan, että työkokeilijan tukena, jotta paluu työelämään onnistuisi.

-Työharjoittelijan työllistämisen osalta Nuorten Ystäviltä saa hyvin tukea työn suunnittelussa, mm. säännöllisten vierailuiden muodossa, Probot Oy:n toimitusjohtaja ja Markuksen ohjaajana työpaikalla toimiva Matti Tikanmäki kertoo.

Työkokeilijat, kuten Markus, tekevät töitä 3-5 päivänä viikossa. Kuntoutus kestää 60–240 kuntoutuspäivää, eli käytännössä puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu myös puolen vuoden seuranta-aika. Tänä aikana kuntoutuja voi tehdä töitä yhdessä tai useammassa eri yrityksessä.

-Työnantajat ovat olleet tyytyväisiä pitkäkestoiseen työkokeiluun, jonka aikana he näkevät työkokeilijan osaamisen kehityksen ja voivat harkita palkkausta, Pinja summaa.

Heiluripiirrin
Markuksen ideoima ja Tietomaan työntekijöiden kanssa toteuttama heiluripiirrin valmiina Oulun taidemuseossa SUPERNATURAL-näyttelyn yhteydessä olevassa toiminallisessa työpajassa, Bottilassa.

Työharjoittelupaikkoja on koko ajan haussa. Nuorten Ystävien Resiinan työhönvalmentaja etsii jatkuvasti uusia työharjoittelupaikkoja tarjoavia yrityksiä ja tekee tiivistä työnantajayhteistyötä, jotta työkokeilijan tavoitteet ja työnantajan tarpeet kohtaavat. Työkokeilupaikat hankitaan kartoittamalla asiakkaiden toiveiden mukaisia työnantajia, ottamalla heihin yhteyttä ja käymällä tutustumis- ja haastattelukäynneillä.

-Valmiita paikkoja tai työpajoja ei ole, vaan jokaisen asiakkaan kohdalla mietitään yksilöllisesti erilaisia työnantajavaihtoehtoja ja käydään neuvottelemassa työkokeilumahdollisuudesta, Pinja kertoo.

3D-mallinnusta ja piirturi-ideoita

Työtehtävänään Probotilla Markus teki alkuun 3D-mallinnusta Blenderillä. Myöhemmin hän oli ideoimassa laitteita SUPERNATURAL-näyttelyn toiminnalliseen työpajaan eli Bottilaan. Suuren heiluripiirturin hän rakensi yhdessä Tietomaan työntekijöiden kanssa. Markus oli myös mukana muissa Bottilan järjestelyissä.

-Tässä (SUPERNATURAL) projektissa työskentely on ollut tosi hienoa! Tykkään kun saa tehdä jotain merkityksellistä ja tuoda ihmisten näkövinkkeliin jotain, mitä he eivät ole aikaisemmin ajatelleet. Yritykset voisivat tehdä enemmän yhteistyötä kulttuurialan toimijoiden kanssa, Markus pohtii.

-Toivoisin, että yritykset olisivat valmiimpia palkkaamaan osatyökykyisiä ihmisiä, hän lisää.

Oman kokemuksemme perusteella voimme kannustaa kaiken kokoisia yrityksiä ottamaan osatyökykyisiä työkokeilijoita vastaan avoimin mielin.

EDIT: Nuorten ystävät kulkee nykyään nimellä Hoivatie. Tekstiin päivitetty uudet linkit Hoivatien ja Resiinan nettisivuille 14.11.2022.

Lue lisää:

Takaisin ylös