Muut tuotteet

Robottien ohjelmointi

 

Robottien toiminnallisuuksien muuttaminen, optimointi ja lisääminen ovat usein toistuvia tehtäviä tuotantolaitoksissa. Hoidamme asiakkaidemme robottien ohjelmointia sekä prosessien optimointia aina tarpeen mukaan. Robottien ohjelmointia teemme kaikille merkeille, mutta useimmin tavattuja merkkejä ovat KUKA, Fanuc ja ABB. Teollisuuden aloja, joissa olemme toimineet: Elintarviketeollisuus, juomateollisuus, metalliteollisuus, kaapelinvalmistus.

Logiikkaohjelmointi

 

Tuotantolaitteiden modernisointia teemme useimmiten Beckhoff logiikalla, mutta Omron, Siemens ja monia muita brändejä on myös tullut tutuksi.
Teemme logiikan toiminnallisuuksien muutoksia, laitteistojen uusintaa moottoreista PLC-rautaan, prosessien optimointia ja vianetsintää ja korjausta useimmilla merkeillä ja monilla teollisuudenaloilla.

Suunnittelu ja mallinnus

 

Tuotantolinjojen ja –laitteiden suunnittelu ja mallinnus. Suunnittelijamme mallintavat tuotantolinjoja sekä tuotantolaitteita ideasta konseptiksi. Usein nämä projektit antavat hyvän pohjan jatkossa tehtävää automaatioprojektia varten. Kokonaisuuden hahmottaminen visuaalisesti on helppoa 3D-mallien avulla ja näitä voidaan viedä myös virtuaalimaailmaan tarkasteltaviksi.

- Mallinnus
- 3D-mallit
- VR virtuaalimallit
- Automaatio
- Suunnittelu

Liila-infotaulut

 

Teimme alihankintana Oulun Energia Urakointi Oy:lle liila-infotaulujen ohjelmiston, johon toteutimme myös kommunikoinnin kaupungin tiedonkeruu järjestelmän kanssa. Infotaulut näyttävät kuluvan päivän ja vuoden aikana kyseisellä kevyenliikenteen väylällä liikkuneiden kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät sekä antaa tämän tiedon lisäksi liikkujalle ajankohtaista tietoa esimerkiksi reittien kunnossapidosta ja säästä. Kaupungille taulut antavat mahdollisuuden kerätä reaaliaikaista tietoa kevyenliikenteen kulkuväylien käyttöasteesta ja sen muutoksista pidemmällä aikavälillä. Tätä dataa voidaan sitten hyödyntää väylien kehittämiseen. Tauluja on kevyenliikenteen pääväylillä Oulussa.

Konenäkösovellus

 

Tässä laitteistossa viivakameralla luetaan viivakoodi ja mustesuihkulla tulostetut 2 päivämäärää etiketin ylä- ja alapuolesta. Tietoja verrataan ERP järjestelmän tietoon, jonka perusteella tehdään hyväksyntä tai hylkäys. Etiketit kulkevat linjalla, joka ohjaa automaattisesti virheelliset linjan alapuolella olevaan laatikkoon. Näiden lisäksi on lukuisa joukko ominaisuuksia, joiden sisältö räätälöidään kullekin asiakkaalle sopivaksi.

Solun osat ja teknologiat:
- Kamerat Basler,
- konenäköohjelmisto Matrox
- Automaatio ja käyttöliittymä Probot oy

Konenäkötarkastus

 

Robottisolun yhteyteen rakennettu konenäkötarkistuslaitteisto ja –ohjelma tehtiin asiakkaan laatuvaatimusten mukaisesti korvaamaan teräsaihion vesileikkeen koon ja muotojen manuaalinen tarkastus sekä kappaleen tarkastaminen koneistuksen jälkeen. Toleranssit määriteltiin kappaleen eri kohtiin ja – muotoihin asiakkaan laatuvaatimusten mukaisesti. Kuvausta varten rakennettiin kameralle myös pimeä kaappi, johon robotti pystyy tuomaan kappaleen kuvausta ja tarkistusta varten. Konenäön tulosten perusteella robotti jatkokäsittelee kappaleen vieden sen hyväksyttyjen tai hylättyjen kappaleiden lavalle.

3D tulostus

 

Teimme 3D-tulosteet Arkkitehtitoimiston Lukkaroinen Arkkitehdit voitokkaaseen kilpailutyöhön Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailuun. Muutimme arkkitehtien suunnittelemat rakennukset tulostettavaan muotoon ja tulostimme niistä halutussa mittakaavassa testiversioita sekä lopulliset mallit kilpailua varten.

Kehitysprojektit

 

Kansallisten ja kansainvälisten suunnittelukonsortioiden yhteistyöprojekteissa olemme päässeet mallintamaan niin omia tuotteita ja ideoita todellisiin ja kuvitteellisiin ympäristöihin. Olemme mukana viemässä mobiilirobotiikkaa ja automaatiota uusille alueille ja sinne, missä käsityön tekijöistä on pulaa tai työn tekeminen ihmiselle raskasta ja rasittavaa.

OnRobot-tarttujat

 

Edustamme OnRobot tarttujia ja työkaluja, lue lisää täältä.