Akkujen kierrätyksen automaatio

Probot Oy sai ainoana suomalaisena yrityksenä rahoitusta Trinity-hankkeesta, jonka tarkoituksena on kannustaa eurooppalaisia yrityksiä uusien digitaalisten teknologioiden ja robotiikan hyödyntämiseen. Rahoituksen avulla Probot Oy kehittää nyt automaatioratkaisua akkujen kierrätykseen yhteistyössä Nivalalaisen kierrätyslaitoksen, AkkuSer Oy:n, kanssa.

Pelkästään Suomessa kierrätykseen tulevien akkujen ja paristojen määrä ylittää 1 500 tonnia vuodessa, kun taas koko EU:n mittakaavassa puhutaan jo yli 88 000 tonnista. Jos kaikki myydyt paristot saataisiin kierrätykseen, olisi määrä vähintään kaksinkertainen. Määrät ovat siis valtavia ja akkujen ja paristojen käyttö kasvaa vuosi vuodelta. Haastetta akkujen kierrätykseen tuo se, että jatkojalostusta varten ne on lajiteltava tyypin mukaan mutta eri teknologiaa hyödyntävät akut ja paristot voivat näyttää ulkoisesti täysin samalta.

Tunnistaisitko kumpi on litium- ja kumpi alkaliparisto? Lähde: Recser Oy

”Akkujen ja paristojen lajittelu eri jakeisiin on erittäin tärkeää tehokkaan kierrätyksen kannalta. Näin eri akut ja paristot tulevat myöhemmin käsitellyiksi oikeanlaisissa kierrätysprosesseissa ja eri materiaalien talteenotto maksimoitua.” Tommi Karjalainen, toimitusjohtaja AkkuSer Oy.

Tällä hetkellä lajittelu vaatii huomattavan määrän käsityötä. Juuri tähän ongelmaan Probot Oy on nyt tarttunut.

”Tämän projektin myötä yrityksemme on päässyt mukaan kiertotalouden keskeisiin hankkeisiin. Yhtenä tärkeimmistä vaikutteista näen sen, että suomalaiseen teollisuuteen saadaan lisää tuottavuutta automaation avulla. Samalla saamme tehdä työtä yhteisen ympäristömme hyväksi.” Matti Tikanmäki, toimitusjohtaja Probot Oy

Kehitystyöstä käytäntöön

Probot Oy tekee teollisuusrobottien, yhteistyörobottien ja mobiilirobottien integrointia. Probot Oy:llä on myös paljon kokemusta testi- ja tuotantolaitteiden rakentamisesta, konenäkösovelluksista, robotti- sekä logiikkaohjelmoinnista. Yritys myös toimittaa ja kehittää robottilogistiikkaratkaisuja erityistarpeisiin.

”Alun perin yrityksemme perustettiin tarpeesta toimia linkkinä akateemisen tutkimustoiminnan ja käytännön teollisuuden välillä. Taustamme antaa tähän projektiin erinomaiset lähtökohdat.” Matti Tikanmäki, toimitusjohtaja Probot Oy.

Projekti on edennyt tässä vaiheessa tuotannon tarpeiden kartoituksesta teknologioiden valintaan. Tällä hetkellä rakennetaan demoa konenäköön perustuvasta erottelusta. Hankkeen etenemistä voi seurata Probot Oy:n nettisivujen kautta www.probot.fi ja TRINITY-hankkeen omilta nettisivuilta https://trinityrobotics.eu/.

 

Lisätietoja:

Nettisivuiltamme:
https://probot.fi/fi/trinity/

TRINITY-hanke:
TRINITY-hankkeen päätavoitteena on parantaa valmistavan teollisuuden yritysten ketteryyttä ja innovaatiokykyä Euroopassa luomalla monitieteisten ja synergististen paikallisten digitaalisten innovaatiokeskusten verkoston, joka koostuu tutkimuskeskuksista, yrityksistä ja yliopistoryhmistä. Hanke kannustaa yrityksiä uusien digitaalisten teknologioiden ja robotiikan hyödyntämiseen. TRINITY-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.
https://trinityrobotics.eu/about/ 
https://www.tuni.fi/sites/default/files/media/file/trinity-esite-suomi.pdf

AkkuSer Oy:
https://www.akkuser.fi/

Patterien myynti ja kierrätysmäärät EU:ssa:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics_-_recycling_of_batteries_and_accumulators#Recycling_of_batteries_and_accumulators