EU-hanke

FlexiGroBots

EU-rahoitteisessa FlexiGroBots-hankkeessa tavoitteena on kehittää maatalouteen uusi avoin alusta heterogeenisten monirobottijärjestelmien tehtävänhallinnalle täsmäviljelyn tehostamiseksi. Hankkeessa kehitettävällä alustalla mahdollistetaan samojen robottien käyttäminen monipuolisesti erilaisiin havainnointitehtäviin ja toimintoihin.

FlexiGroBotsissa kehitettyjen ratkaisujen validoimiseksi on määritelty kolme tosielämän pilottia kolmelle eri viljelykasville, me olemme mukana pilotissa 2. Hyödynnämme pilotissa AgROBOfood-hankkeessa kehitettyä robottia.

Mies seisoo pellolla peltorobotin vieressä.

EU-hanke

FlexiGrobots

FlexiGroBots-hankkeessa kehitettään alustaa jonka tarkoitus on mahdollistaa:

  • Samojen robottien käyttäminen monipuolisesti erilaisiin havainnointitehtäviin ja toimintoihin koko sadon elinkaaren ajan.
  • Maa- ja ilmarobottien välisen yhteistyön monimutkaisten tehtävien suorittaminen.
  • Tarvittava data tekoälyä hyödyntävien toimintojen suorittamiseen maatilalla.
  • Reaaliaikaisten sekä autonomisten lähetyssuunnitelmien ja robottien toiminnan mukauttamisen.
  • Tarkkuuden maatalouden tehtävien suorittamisessa vähentäen kustannuksia ja ympäristöjalanjälkeä.

FlexiGroBotsissa kehitettyjen ratkaisujen validoimiseksi on määritelty kolme tosielämän pilottia kolmelle eri viljelykasville, joiden viljelyssä saataisiin merkittävää taloudellista hyötyä joustavien heterogeenisten monirobottijärjestelmien käytöstä. Nämä ovat Pilotti 1: Viinirypäleet Espanjassa, Pilotti 2: Rypsi Suomessa ja Pilotti 3 Mustikat Serbiassa ja Liettuassa. Me olemme mukana Suomen pilotissa.

Hankkeessa on mukana 16 partneria, VTT, Mtech Digital Solutions ja Luonnonvarakeskus (Luke). Muut partnerit ovat Atos (Espanja) joka myös koordinoi projektia, Spanish National Research Council – CSIC (Espanja), Seresco (Espanja), Bodegas Terras Gauda (Espanja), Centre for European Policy Studies -CEPS (Belgia), Wageningen University & Research (Alankomaat), International Data Spaces Association – IDSA (Saksa), BioSense Institute (Serbia), Zeleni hit (Serbia), Art 21 (Liettua), AgriFood (Liettua) ja Agrosmart (Latvia).

Pelto jossa kasvaa viljaa

FlexiGrobots

Pilotti 2 – Rypsi

FlexiGrobots -hankkeen Suomen pilotissa keskitytään oikean ajoituksen suhteen kriittiseen tuholaisten täsmätorjuntaan, sekä raskaiden konekantojen robotisointiin rypsinviljelyssä ja nurmipeltojen hoidossa. Tärkeänä lähtökohtana pilotissa on kestävyys sekä ympäristön että talouden kannalta. Tuholaisten täsmätorjunnan avulla voidaan vähentää käytettävien karkotteiden määriä, kun niiden suihkutus suoritetaan vain sitä vaativille alueille. Robotisoinnin avulla taas saadaan enemmän hyötyä jo olemassa olevasta laitekannasta ja voidaan automatisoida erilaisia maanviljelyn tehtäviä.

Käytännössä Suomen pilotissa on tarkoituksena suorittaa maata pitkin liikkuvilla robotisoiduilla ajoneuvoilla (UGV) hierakan poistoa nurmipelloilta, sekä kerätä mm. miehittämättömillä ilma-aluksilla (UAV) dataa rypsipelloista ja hyödyntää sitä muissa toiminnoissa (mm. torjunta-aineiden täsmä ruiskuttamista vaativien alueiden määrittämiseen) sekä valvoa niillä autonomisia traktoreita. Näillä robotisoiduilla traktoreilla taas suoritetaan ISOBUS-menetelmää hyödyntäen tyypillisiä tarkkuusviljelyyn liittyviä tehtäviä, kuten säilörehun tuotannon tehtäviä ja torjunta-aineiden ruiskuttamista pelloilla.

Rypsipeltomaisema

Ota yhteyttä

Kiinnostaako kuulla lissää? Soitappa Matille!

Takaisin ylös