EU-hanke

AgROBOfood – FullPheno

AgROBOfood-hankkeen alaisessa FullPheno-projektissa kehitämme robotisoidun alustan laitteistolle, jonka avulla voidaan tunnistaa pelloilla kasvavan viljan fenotyypit ja poistaa jalostukseen sopimattomat, saantia heikentävät yksilöt. Näin siementen jalostusprosessia voidaan nopeuttaa ja mahdollistaa nopeampi lajikekehitys, jotta myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin voidaan vastata.

Iso peltorobotti kulkee pellolla. Ihminen kävelee robotin takana ohjaten sitä ohjaimella.

Projekti

FullPheno

FullPheno-projekti parantaa ja robotisoi koneälyä korkearesoluutioiseen koko verson havainnointiin fenotyypitystä ja valvontaa varten. Se lisensoidaan yhteentoimivaksi ohjelmistokomponentiksi viljelyalan T&K ja robotiikkayritysten asiakkaille.

FullPheno on yhteiskehitysprojekti, joka:

  • Nopeuttaa kenttärobottien käyttöönottoa tarjoamalla yhteentoimivan, tehokkaan konenäkökomponentin koko verson fenotyypitystä ja valvontaa varten integroitavaksi mihin tahansa kenttärobottialustaan.
  • Kehittää tarvittavan robotin komponentteja eri automatisointitasoihin koko verson fenotyypitystä varten.
  • Osoittaa koko verson havainnoinnin arvon nykyisissä teollisissa prosesseissa sekä robottiteknologian mahdollistaman paradigman muutoksen.
  • Levittää ja kaupallistaa tuloksia.

Koordinaattori: Yield Systems Oy (Suomi)
Rahoitus: agROBOfood Open Call
Teknologiakumppani: Probot Oy (Suomi)
Loppukäyttäjät: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG (Saksa), Apsovsementi S.P.A (Italia)
DIH: LUKE Digilnno Services (Suomi) and Danish Technological Institute (Tanska)

Pelto jossa kasvaa viljaa

EU-hanke

AgROBOfood

AgROBOfood-hankkeen tavoitteena on rakentaa tehokkuutta ja kilpailukykyä edistävä eurooppalainen ekosysteemi robottiteknologioiden tehokkaalle käyttöönotolle maatalouselintarvikesektorilla. Tämän EU:n rahoittaman projektin ytimen muodostaa innovaatiokokeilut, joita järjestää ja valvoo digitaaliset innovaatiokeskukset (DIH).

Hankkeen digitaalisten innovaatiokeskusten verkosto tukee yrityksiä digitalisaatiossa yhdistämällä eri sidosryhmiä robotiikan, maatalouden, T&K:n (tutkimus ja kehitys) ja liiketoiminnan maailman avulla. Hankkeen aikana laajennettavaan ja vahvistettavaan verkostoon kuuluu jo 49 digitaalista innovaatiokeskusta ja 12 osaamiskeskusta.

Lisäksi agROBOfood järjestää avoimia hakuja, joiden kautta se houkuttelee ja rahoittaa uusia innovaatiokokeita ja teollisia haasteita. Avoimien hakujen kautta yhteensä 8 miljoonaa euroa kohdennetaan suoraan pk-yritysten hyödyksi.

Peltorbotin pääty kuvattuna pellolla.

Vaikuttava peltorobotti

Kymmenen metriä pitkä peltorobottimme kohoaa kolmen ja puolen metrin korkeuteen.

Sen jokaisessa kahdeksassa renkaassa on veto, ja pääty-yksiköt on varustettu sekä käännöllä, että jousituksella. Lineaari koostuu kolmesta kahden ja puolen metrin mittaisesta moduulista.

Ota yhteyttä

Kiinnostaako kuulla lissää? Soitappa Matille!

Takaisin ylös