Flexigrobots – Alusta maatalouteen

12.4.2021

Olemme mukana EU-rahoitteisessa FlexiGroBots-projektissa, jonka tavoitteena on kehittää maatalouteen uusi, avoin alusta heterogeenisten monirobottijärjestelmien tehtävänhallinnalle täsmäviljelyn tehostamiseksi. Projektissa on mukana useita partnereita eri maista.

Projektin avulla kehitettävällä alustalla on tarkoitus mahdollistaa:

  • samojen robottien käyttäminen monipuolisesti erilaisiin havainnointitehtäviin ja toimintoihin koko sadon elinkaaren ajan
  • maa- ja ilmarobottien välisen yhteistyön monimutkaisempien tehtävien suorittamiseen
  • tarvittava data tekoälyä hyödyntävien toimintojen suorittamiseen maatilalla
  • reaaliaikaiset sekä autonomiset lähetyssuunnitelmat ja robottien toiminnan mukauttaminen
  • tarkkuus maatalouden tehtävien suorittamisessa (vähentäen näin kustannuksia ja ympäristöjalanjälkeä)
Rypsipeltomaisema

Projektissa on kolme pilottia, yksi Espanjassa, yksi Suomessa, yksi Serbiassa ja Liettuassa. Suomen pilotissa keskitytään oikean ajoituksen suhteen kriittiseen tuholaisten täsmätorjuntaan, sekä raskaiden konekantojen robotisointiin rypsinviljelyssä ja nurmipeltojen hoidossa. Tärkeänä lähtökohtana pilotissa on kestävyys sekä ympäristön että talouden kannalta. Tuholaisten täsmätorjunnan avulla voidaan vähentää käytettävien karkotteiden määriä, kun niiden suihkutus suoritetaan vain sitä vaativalla alueella. Robotisoinnin avulla taas saadaan enemmän hyötyä jo olemassa olevasta laitekannasta ja voidaan automatisoida maanviljelyn eri tehtäviä.

Drone lentää taivaalla

Käytännössä Suomen pilotissa on tarkoituksena suorittaa maata pitkin liikkuvilla robotisoiduilla ajoneuvoilla (UGV) hierakan poistoa nurmipelloilta ja tarkastella sekä kerätä dataa rypsipelloilla alueilta, joiden droneilta tai pelloille asetetuilta sensoreilta saatujen tietojen mukaan epäillään kärsivän tuhohyönteisistä.

Miehittämättömillä ilma-aluksilla (UAV) taas suoritetaan nurmi- ja rypsipeltojen tilannekartoituksia, havainnoidaan ja kerätään dataa lähialueiden hyönteisistä, ruiskutetaan torjunta-aineita täsmällisesti vain sitä tarvitseville alueille sekä valvotaan autonomisia traktoreita säiliörehun tuotannon aikana turvallisuuden takaamiseksi.

Lisäksi robotisoidut traktorit suorittavat ISOBUS*-menetelmää hyödyntäen tyypillisiä tarkkuusviljelyyn liittyviä tehtäviä, kuten säilörehun tuotannon tehtäviä ja torjunta-aineiden ruiskuttamista pelloilla. Autonomista ajamista hallitaan ISOBUS-laajennuksen kautta FMIS-alustoilta.

*ISOBUS on standardoitu (ISO 11783) menetelmä tai järjestelmä, jolla voidaan kytkeä merkistä riippumatta erilaisia nykyaikaisia maataloustraktoreita, -työkoneita ja apulaitteita toisiinsa viestiliikenteen ja liittimien osalta vaikka koneen/laitteen hankkineen pihamaalla.

Heinäpaalit kuvattuna pellolla. Pellon takana näkyy metsää.

Projektissa on mukana 16 partneria, joista Suomesta on meidän lisäksi mukana VTT, Mtech Digital Solutions ja Luonnonvarakeskus (Luke). Muut partnerit ovat Atos (Espanja) joka myös koordinoi projektia, Spanish National Research Council – CSIC (Espanja), Seresco (Espanja), Bodegas Terras Gauda (Espanja), Centre for European Policy Studies -CEPS (Belgia), Wageningen University & Research (Alankomaat), International Data Spaces Association – IDSA (Saksa), BioSense Institute (Serbia), Zeleni hit (Serbia), Art 21 (Liettua), AgriFood (Liettua) ja Agrosmart (Latvia).

Rahoitus:H2020-EU.2.1.1.
Aloitus:1.1.2021
Loppuu:31.12.2023
Kokonaisbudjetti:8 154 443, 75€
Rahoitus:6 994 721€

Lue lisää:

Takaisin ylös