Tarinamme

Probotin jo pari vuosikymmentä jatkunut saaga sai alkunsa Tikanmäen veljesten autotallissa vuonna 2006 molempien toimiessa vielä tutkijoina Oulun yliopistolla. Mutta miten autotallista siirryttiin niin sanotusti asianmukkaisiin toimitiloihin Oulun Metsokankaalle? Entä miten kourallisesta työntekijöitä kasvoi koronasta huolimatta yritys, joka työllistää tänä päivänä parikymmentä henkeä?

Probot Oy:n tiimi poseeraa ryhmäkuvassa. Etualalla kaksi miestä: CTO Antti Tikanmäki ja CEO Matti Tikanmäki. Taka-alalla näkyy kaikki loput 18 työntekijää sekä robottikoira.

 

Eivätkö kaikki uskottavat tarinat saa alkunsa synkkänä ja myrskyisenä yönä tai sitten jonkun autotallissa? Niin myös meidän tarinamme.

Yliopiston tutkijoista yrittäjiksi

Veljekset Antti ja Matti Tikanmäki toimivat molemmat vielä tutkijoina Oulun yliopistolla saadessaan idean oman yrityksen perustamisesta. Idea kumpusi siitä, että yliopisto ei pystynyt pyörittämään kansainvälistä liiketoimintaa, jolle oli kysyntää: Aina, kun yliopiston porukka osallistui kansainvälisiin robottikilpailuihin kehittämillään laitteilla, muut halusivat ostaa niitä.

Yritystoiminta oli aluksi hyvin pienimuotoista ja sitä tehtiin autotallista käsin. Ensimmäiset projektit liittyivät logiikkaohjelmointiin, tuotantolinjojen modernisointiin ja tuotantolaitteiden rakentamiseen eli pitkälti juuri siihen, mitä teemme tänäkin päivänä.

Osaksi Euroopan verkostoja

Toinen johtoajatus yrityksen perustamisen taustalla oli myös tutkimus- ja teollisuusmaailman yhdistäminen. Tikanmäen veljekset olivat tutkijoina toimiessaan todenneet, että tutkimus- ja teollisuusmaailman välimaastoon tarvitaan toimijoita tiedon välittämiseen. Probot Oy:n avulla haluttiin tarjota tutkimusmaailmalle tietoa teollisuuden tarpeista ja vastaavasti teollisuusalan asiakkaille uusimpaan teknologiaan liittyviä ratkaisuja. Olemme tänäkin päivänä mukana useissa kehitysprojekteissa mm. EU-hankkeiden muodossa ja teemme yhteistyötä eri tutkimuslaitosten kanssa.

Probot Oy:n avulla haluttiin tarjota tutkimusmaailmalle tietoa teollisuuden tarpeista ja vastaavasti teollisuusalan asiakkaille uusimpaan teknologiaan liittyviä ratkaisuja.

Ensimmäiseen EU-hankkeeseen pääsimme mukaan 2010. Projekti liittyi mobiilirobotiikkaan. Olemme tämän jälkeen olleet mukana useissa hankkeissa, joiden sisältö on vaihdellut aina maatalousrobotiikasta virtuaalitodellisuuteen ja älykkäisiin järjestelmiin. Olemme siis jo yli 10 vuoden ajan päässeet EU-hankkeiden kautta osaksi Euroopan laajuista verkostoa ja tekemään töitä alan huippujen kanssa. Tätä hankkeista saamaamme osaamista pääsemme sitten hyödyntämään omissa asiakasprojekteissamme. Samalla voimme tarjota työntekijöillemme mahdollisuuden kehittää osaamistaan entisestään. Näissä projekteissa luovuus pääsee todellakin esille, sillä hankkeissa vain tavoite on määritelty valmiiksi ja ratkaisun keksiminen jää täysin tekijän vastuulle. Kehitystyöhön on mahdollista käyttää kunnolla aikaa, sillä projektien kesto voi olla jopa kolme vuotta.

Uusista toimitiloista lisää vauhtia

Hallirakennuksen pääty. Kuvan rakennukseen perustettiin Probotin toimistotilat.

Merkittävä käänne historiankirjoissamme tapahtui loppukeväästä 2016, kun saimme uudet toimitilat Oulun Metsokankaalta. Uusia projekteja pystyttiin ottamaan enemmän ja sen myötä myös palkkaamaan lisää väkeä töihin. Aloimme keskittyä erityisesti oman tuotannon kehittämiseen, ja työntekijöiden määrä kasvoi vähitellen.

 

Henkilöstön kasvattaminen antoi enemmän mahdollisuuksia laajentaa yrityksemme toimintaa, ja uskalsimme alkaa kontaktoida oleellisia yhteistyökumppaneita. Otimme edustukseen lupaavia, niin sanottuja seuraavan aallon teknologioita ja aloimme myös tehdä tiivistä yhteistyötä muun muassa Beckhoffin, KUKAn ja OMRONin kanssa.

Koronan kynsissä

Muiden tavoin myös Probot Oy kohtasi haasteita kevättalvella 2020, kun koronapandemia lamautti lähes kaiken liiketoiminnan. Shokki oli valtava kaikille, emmekä olleet siinä poikkeus. Monenlaiset pelot ehtivät jo nousta niin yrittäjien kuin työntekijöidenkin ajatuksiin.

Puolen vuoden jälkeen koronakurimus alkoi kuitenkin kääntyä kasvumahdollisuudeksi pitkälti BusinessFinlandin korona-avustuksen ansiosta. Avustus kohdistui todistetusti täysin oikeaan paikkaan, sillä selvisimme puolen vuoden shokilla ja saimme yrityksen uudelleen kasvuun. Vaikeudet myös herättivät panostamaan aiempaa enemmän liiketoimintastrategiaan, brändin rakentamiseen, palvelumuotoiluun sekä markkinointiviestintään.

Todistimme koronavuosien aikana omat mahdollisuutemme ja kasvupotentiaalimme. Kasvatimme parin vuoden aikana työntekijöiden määrän kourallisesta pariin kymmeneen.

Alkushokin jälkeen korona lisäsi kotimaan automaatio-osaamisen kysyntää merkittävästi pandemian sulkiessa valtioiden rajoja. Siinä missä teollista tuotantoa siirrettiin aiemmin pois Suomesta esimerkiksi Kiinaan tai Itä- ja Länsi-Euroopan maihin, on tuotantoa alettu nyt palauttaa takaisin kotimaahan. Automaatiolla on merkittävä rooli siinä, että tuotannon siirtäminen takaisin kotimaahan on ylipäätään mahdollista.

 

Korona ei lopulta heikentänyt yrityksemme tilannetta, vaan päinvastoin. Todistimme koronavuosien aikana omat mahdollisuutemme ja kasvupotentiaalimme. Kasvatimme parin vuoden aikana työntekijöiden määrän kourallisesta pariin kymmeneen. Uskallamme aivan eri tavalla tarkastella omaa toimintaamme ja tulevaisuuttamme. Uskoa firmaan riittää nyt enemmän kuin koskaan.

Ryhmäkuva, jossa näkyy kaikki Probot Oy:n työntekijät sekä kaksi robottikoiraa. Etualalla toimitusjohtaja Matti Tikanmäki.

Merkittäviä yhteistyökuvioita

Lisääntynyt usko yrityksen tulevaisuuteen lisäsi rohkeutta myös kasvattaa yhteistyötä alan merkittävien toimijoiden kanssa. Saimme KUKA Official System Partner -kumppanuuden 2020 sekä OMRON Certified Partner -sopimuksen syksyllä 2021. Keväällä 2022 aloimme toimia myös virallisena Unitree Roboticsin Euroopan edustajana, ja yhteistyö lasermerkkauksen edelläkävijän Cajo Technologiesin kanssa alkoi vielä samana vuonna.

Kaksi miestä kättelevät iloisena yhteistyön alkamisen kunniaksi.

 

Lisäksi yhteistyömme Teknologian Tutkimuskeskus VTT:n sekä Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja muiden oppilaitosten kanssa on kasvanut entisestään.

Ihmisten töitä ja robotin töitä

Mielestämme teknologia taipuu lähes mihin tahansa. Sillä on mahdollisuus ratkaista työelämän haasteita monilla aloilla. Missionamme onkin tuoda robotit osaksi työyhteisöjä. Uskomme myös siihen, että on olemassa ihmisten töitä ja sitten on robotin töitä. Robotit eivät vie ihmisten töitä vaan toimivat työkaluina ihmisen rinnalla ja apuna. Näin ihmiset on mahdollista vapauttaa enemmän luovuutta vaativiin ja inhimillisiin työtehtäviin. Siinä missä tuottavuus paranee, myös työturvallisuus ja -hyvinvointi lisääntyvät. Robotiikka ei siis ole missään nimessä viemässä työpaikkoja vaan luomassa uusia työn kannattavuuden lisäämisen ansiosta.

Mielestämme teknologia taipuu lähes mihin tahansa. Robotiikka on tänä päivänä erittäin toimiva ja luotettava ratkaisu, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Ei ole enää epäilystäkään siitä, etteikö robotiikka olisi väistämätön kehityssuunta, sillä työn sisällöt ovat merkittävästi muuttuneet viimeisten 20 vuoden aikana – ja muuttuvat edelleen. Robotiikka on tänä päivänä erittäin toimiva ja luotettava ratkaisu, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Uusi kokoonpanohalli lisää mahdollisuuksia

Tänä talvena Probot Oy:lle valmistuu uusi kokoonpanohalli. Halli tulee täydentämään nykyisiä tilojamme merkittävästi. Uuden kokoonpanohallin ansiosta saamme 400 m² lisää tuotantotilaa. Tämä mahdollistaa uuden harppauksen yrityksen kasvussa, sillä pystymme jatkossa tekemään entistä isompia projekteja. Halli vapauttaa lisää tilaa myös työpisteille toimistolla, joka puolestaan mahdollistaa uusien työntekijöiden rekrytoinnin tarvittaessa.

Me Probotilla uskomme, että seuraavan viiden vuoden aikana henkilöstömme määrä kasvaa nykyisestään, ja kotimaan myynnin lisäksi ulkomaan vienti alkaa kasvaa. Visiona on myös julkaista omia mobiilirobotiikkatuotteita.

 

Probot Oy – Asiantuntijasi robotiikkaratkaisuihin.

Takaisin ylös