Nuorten Ystävät Oy

Nuorten Ystävät Oy:n Resiina järjestää Kelan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta. Meillä on ollut heidän kauttaan työkokeilija marraskuusta asti. Resiinasta työnantaja saa hyvin tukea työkokeilijan tukemiseen ja työnsuunnitteluun. Haluammekin kannustaa muitakin yrityksiä ottamaan osatyökykyisiä työkokeilijoita avoimin mielin.

 

Meillä on ollut marraskuusta asti työkokeilussa Nuorten Ystävien kautta Markus Alves Bento. Markus valmistui vuonna 2012 koneistajaksi ja on sen jälkeen suorittanut myös lisäopintoja, joilla on lisännyt ammattitaitoaan. Ennen koneistajan opintoja hän on suorittanut osan hienomekaanikon koulutuksesta. Olen myös itseoppinut perusmekaniikan insinööri, harrastan miniatyyrien rakentamista ja fanitan huvipuistoja, hän kertoo. Töitä 28-vuotias Markus ei ole kuitenkaan onnistunut löytämään ja on nyt myös työkyvyttömyysseläkkeellä. Markus kokee, että hänen kohdallansa se, että hän on autismin kirjolla, on ollut työnantajien silmissä esteenä hänen työllistymiselleen. Hän kokee myös, että kun työnantaja kuulee työnhakijan osatyökykyisyydestä, fyysispsyykkisistä ominaisuuksista kuten autismista tai kehitysvammasta niin he eivät edes harkitse henkilön palkkaamista. Minulla on aina ollut korkea työmoraali ja haluan tehdä töitä niin tämä tilanne turhauttaa sanoo 9 vuotta töitä hakenut Markus. Suomessa pitäisi olla samanlainen laki kuin Saksassa missä jokaista kahtakymmentä tervettä työntekijää kohden pitää olla palkattuna yksi osatyökykyinen ja jos näin ei ole joutuu maksamaan sakkoja. Nuorten Ystävät Oy:n Resiinassa järjestettävään Kelan työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen (TEAK) ja sen mahdollistaviin työkokeiluihin hän hakeutui löytääkseen töitä.

 

Probot Oy:ssä työkokeilussa oleva Markus Alves Bento.

 

Tukea työhön haluavalle

TEAK soveltuu heille, jotka tarvitset sairauden ja kokonaistilanteensa vuoksi yksilöllistä valmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. TEAK koostuu työkokeiluista, työhönvalmennuksesta tai työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmästä.

Työnantajille Resiinan tarjoama tuki antaa hyvät lähtökohdat vastaanottaa työkokeilija ja katsoa löytyykö yrityksestä hänelle sopivia ja mieleisiä tehtäviä. Resiinan asiakkaalle se taas mahdollistaa tuen esimerkiksi rauhalliseen työnaloittamiseen, oman työkyvyn selvittämiseen ja/tai urasuunnitelmien tekoon.

Kuka tahansa voi jossain elämän vaiheessa olla osatyökykyinen, tarvita lisätukea työelämään astumiseen ja/tai työn tekemiseen. Nuorten Ystävissä tiimivastaavana ja Markuksen toisena työhönvalmentajana toimiva Pinja Valo kertoo: Yhteiskunnassamme on paljon työikäisiä ihmisiä, joilla syystä tai toisesta on tarvetta matalamman kynnyksen työn aloitukseen tai tekemiseen. Työ- ja toimintakyky saattaa olla heikentynyt fyysisistä tai psyykkisistä syistä, arjen- ja elämänhallinnan haasteiden tai urasuunnitelmien puutteen takia. Osatyökykyiset, alanvaihtajat, työelämään palaavat, työelämän aloittavat ja ammatillisen kuntoutuksen tarpeessa olevat tarvitsevat kaikki mahdollisuuden työntekoon, jotta urasuunnitelmat ja oma työkykyisyys selkenee. Esimerkiksi työuupumuksen jäljiltä on todella tärkeää saada palata rauhallisesti työntekoon., ja lisää Osalla diagnoosit, pitkät sairaslomat, ja eläke ovat esteenä riittävän avun saamiseen, jotta työelämään lähteminen mahdollistuisi. Työnantajat ovat myös hyvin varovaisia ottamaan työkokeilijaa tällaisilla taustoilla, mutta Resiinan kautta työnantajan ei yksin tarvitse ottaa vastuuta työkokeilijan työkykyisyyden tukemisesta.

 

Heiluripiirtimen blenderillä tehty 3D-malli

Markuksen tekemä 3D-malli heiluripiirtimestä jonka hän myös rakensi yhdessä Tietomaan henkilökunnan kanssa.

 

Työkokeilijoiden työtehtävät ja työnantajan saama tuki

Työkokeilussa olevien työtehtävät vaihtelevat työkokeilijoiden osaamisen ja yrityksen tarpeiden mukaan, mutta tarkoituksena on saada oikeaa työkokemusta oikeista työtehtävistä. Työkokeilija ei kuitenkaan ole osa työpaikan työntekijäresurssia eikä hänelle anneta liian vastuullisia tehtäviä. Näissä asioissa tuetaan sekä asiakasta että työnantajaa. Työpaikalta nimetään työkokeilijalle yksi tai useampi ohjaaja, mutta myös Resiinan työhönvalmentaja toimii tiivisti asiakkaan tukena työssä suoriutumisessa., Pinja kertoo. Resiinan työhönvalmentajat toimivat siis sekä työnantajan että työkokeilijan tukena, jotta paluu työelämään onnistuisi. Työharjoittelijan työllistämisen osalta Nuorten Ystäviltä saa hyvin tukea työn suunnittelussa, muun muassa säännöllisten vierailuiden muodossa vahvistaa Matti Tikanmäki, Probot Oy:n toimitusjohtaja ja Markuksen ohjaaja Probot Oy:llä.

Työkokeilijat kuten Markus tekevät töitä 3–5 päivänä viikossa. Kuntoutus kestää 60–240 kuntoutuspäivää eli käytännössä puolesta vuodesta kahteen vuoteen, minkä lisäksi on puolen vuoden seuranta-aika. Tänä aikana kuntoutuja voi tehdä töitä yhdessä tai useammassa eri yrityksessä. Työnantajat ovat olleet tyytyväisiä pitkäkestoiseen työkokeiluun, jonka aikana he näkevät työkokeilijan osaamisen kehityksen, ja voivat harkita palkkausta., Pinjan lisää.

 

Valmis heiluripiirrin Oulun taidemuseon Bottilassa SUPERNATURAL-näyttelyn aikaan

Markuksen ideoima ja Tietomaan työntekijöiden kanssa toteuttama heiluripiirrin valmiina Oulun taidemuseossa SUPERNATURAL-näyttelyn yhteydessä olevassa toiminallisessa työpajassa, Bottilassa.

 

Työharjoittelupaikkoja on koko ajan haussa. Nuorten Ystävien Resiinan työhönvalmentaja etsii jatkuvasti uusia työharjoittelupaikkoja tarjoavia yrityksiä, ja tekee tiivistä työnantajayhteistyötä, jotta työkokeilijan tavoitteet ja työnantajan tarpeet kohtaavat. Työkokeilupaikat hankitaan kartoittamalla asiakkaiden toiveiden mukaisia työnantajia, ottamalla heihin yhteyttä ja tutustumis- ja haastattelukäynneillä. Mitään valmiita paikkoja tai työpajoja ei ole, vaan jokaisen asiakkaan kohdalla mietitään yksilöllisesti erilaisia työnantajavaihtoehtoja ja käydään neuvottelemassa työkokeilumahdollisuudesta., kertoo Pinja.

 

3D-mallinnusta ja piirturi-ideoita

Työtehtävänään Markus teki meillä alkuun 3D-mallinnusta Blenderillä ja myöhemmin hän oli ideoimassa SUPERNATURAL-näyttelyn toiminnalliseen työpajaan eli Bottilaan laitteita. Näistä suuren heiluripiirturin hän rakensi yhdessä Tietomaan työntekijöiden kanssa. Markus oli myös mukana muissa Bottilan järjestelyissä (voit lukea lisää täältä) Tässä (SUPERNATURAL) projektissa työskentely on ollut tosi hienoa! Tykkään kun saa tehdä jotain merkityksellistä ja tuoda ihmisten näkövinkkeliin jotain mitä he eivät ole aikaisemmin ajatelleet. Yritykset voisivat tehdä enemmän yhteistyötä kulttuurialan toimijoiden kanssa., Markus sanoo ja lisää Toivoisin että yritykset olisivat valmiimpia palkkaamaan osatyökykyisiä ihmisiä.

 

Oman kokemuksemme perusteella voimme kannustaa kaiken kokoisia yrityksiä ottamaan osatyökykyisiä työkokeilijoita avoimin mielin.

 

 

Lisätietoja:

Nuorten Ystävät:
Etusivu: https://www.nuortenystavat.fi/etusivu
Resiina: https://www.nuortenystavat.fi/yksikot/ammatillinen_kuntoutus/resiina

SUPERNATURAL-näyttely:
https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/supernatural