Tag Archives: EU-projekti

Peltorobottimme pääsi pellolle!

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Baltic Sea Action Group (BSAG) järjestivät Ruukissa peltopäivän 16.8.2022. Luken tutkimusasemalla järjestetyn tapahtuman tarkoituksena oli tarjota laaja kattaus tietoa turvemaiden ja maatalousmaiden tutkimuksesta sekä mahdollisuus kohdata tutkijoita, viljelijöitä ja yhteistyökumppaneita. Probot Oy osallistui tapahtumaan esittelemällä peltorobottia. Seuraavana päivänä suoritettiin myös peltorobotin koeajoja läheisellä pellolla.   ”Oli mahtavaa päästä vihdoin esittelemään robottia ja

Read More

FlexiGroBots -hanke puolivälissä

FlexiGroBots hanke on edennyt puoliväliin. Hankkeessa on edetty menestyksekkäästi tehokkaan täsmäviljelytoiminnan sekä monirobottijärjestelmien hallinnan mahdollistavan innovatiivisen tekoälyalustan rakentamisessa.     Olemme mukana viime vuoden (2021) alussa käynnistyneessä EU-rahoitteisessa FlexiGroBots-hankkeessa, joka on nyt edennyt puoliväliin. Hankkeessa rakennetaan menestyksekkäästi innovatiivista tekoälyalustaa, jota hyödynnetään tehokkaaseen täsmäviljelytoimintaan ja monirobottijärjestelmien hallintaan. Täsmäviljelyllä tarkoitetaan työn kohdentamista vain tarvitulle alueelle. Täsmäviljely mahdollistaa

Read More

Hitsaamista etänä virtuaalitodellisuuden ja haptisten hanskojen avulla!

Saimme juuri päätökseen 6 kuukautta kestäneen WeldGalaxy Open Innovation Pilot (OIP) -projektimme EDISON:in. Teimme projektin yhteistyössä kreikkalaisen Magosin kanssa. Yhteistyö oli sujuvaa, vaikka projekti kokonaisuudessaan suoritettiin etänä. Projektissa tarkoituksena oli kehittää uusia hitsausratojen ohjelmointimenetelmiä MAGOS-alustan avulla.   Probot Oy:n tehtävänä EDISON-projektissa oli virtuaalisen todellisuuden eli VR-toimintaympäristön tekeminen, ohjelmistorajapinnan ohjelmointi VR:n ja fyysisten robottien välille sekä

Read More

Mobiilirobotti maaperän tiiveysmittaukseen

Olemme olleet mukana kehittämässä robotisoitua maaperämittausta maatalouden käyttöön Afarcloud-hankkeessa, joka päättyy tässä kuussa. Hankkeessa on ollut mukana 13 Euroopan maata ja useita yhteistyötahoja.     Afarcloud on ECSEL:in ja Business Finland:in rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on tarjota ratkaisuja maatalouden taloudellisiin haasteisiin. Hankkeen aikana kehitettiin alusta, joka yhdistää eri maatalouden järjestelmiä niin, että ne voidaan integroida

Read More

FlexiGroBots – Alusta maatalouteen

Olemme mukana EU-rahoitteisessa FlexiGroBots-projektissa, jonka tavoitteena on kehittää maatalouteen uusi avoin alusta heterogeenisten monirobottijärjestelmien tehtävänhallinnalle täsmäviljelyn tehostamiseksi. Projektissa on mukana useita partnereita eri maista. Projektin avulla kehitettävällä alustalla on tarkoitus mahdollistaa: Samojen robottien käyttämisen monipuolisesti erilaisiin havainnointitehtäviin ja toimintoihin koko sadon elinkaaren ajan Maa- ja ilmarobottien välisen yhteistyön monimutkaisempien tehtävien suorittamiseen Tarvittavan datan tekoälyä hyödyntävien

Read More