Robottikoodaus_Kuka ja Fanuc

Automaation muutostöihin kuuluu olennaisena osana käytettyyn logiikkaan ja sen rakenteeseen tutustuminen.