Konenäkölaitteisto

Etiketin ylä– ja alapuoli kuvataan konenäkökameralla ja ohjelma vertaa saatuja tietoja asetusarvoon. Virheellisen kohdalla linja joko pysähtyy tai virheelliset etiketit poistetaan automaattisesti linjan käydessä.