Author Archives: Pauliina Ojakangas

Monipuoliset kesätyöt tukevat uraa

Kesätyöt ja opiskelu tukevat toisiaan. Töissä voi oppia laajasti asioita, joista on hyötyä myös opinnoissa. Monipuoliset työtehtävät auttavat uralla eteenpäin ja kesätyöntekijän aktiivisuus voi poikia loistavia jatkomahdollisuuksia uralla. Kesätyöntekijämme Eino Niemelä, Jani Juntikka sekä Jani Rytkö kertovat, millaista on olla Probotilla töissä. Sattumuksia ja verkostoja Kesätyöt saattavat löytyä yllättävääkin kautta. Oli kyse sitten hauskasta sattumuksesta,

Read More

Virtuaalitodellisuus tuo mukanaan kiehtovia mahdollisuuksia

Virtuaalitodellisuus eli tekotodellisuus on keinotekoinen ympäristö, joka on luotu tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla. Virtuaalitodellisuudesta käytetään usein lyhennettä VR, joka tulee englannin kielen sanoista virtual reality. Virtuaalitodellisuus voi pyrkiä simuloimaan todellista tai kuvitteellista ympäristöä. Virtuaalitodellisuus on yksi osa-alue laajennetusta todellisuudesta (XR, extended reality). Oikein toteutettuna se on melkein kuin uusi aisti ihmisille. Virtuaalitodellisuuden tarkoituksena on kehittää

Read More

Työkokemukset ovat nuorille tärkeitä

YK:n nuorten osaamisen päivää vietetään 15. heinäkuuta. Teemapäivä nostaa esiin ammattitaidon ja osaamisen merkitystä nuorten työllistymisessä, sillä nuorisotyöttömyys on suuri huolenaihe maailmalla. Probot Oy:n kesätyöntekijöiden Ella Anttilan ja Essi Granqvistin mukaan kaikenlaisesta työkokemuksesta on suurta hyötyä. YK:n mukaan maailmassa joka viides nuori on vailla työtä, koulutusta tai harjoittelua. Koronapandemia on vaikeuttanut erityisesti alle 25-vuotiaiden työllistymistä.

Read More

Mobiilirobotiikan mahdollisuudet

Mobiilirobotit eli liikkuvat robotit ovat osa modernisoituvaa maailmaa. Tuotannon automatisoinnin ja optimoinnin myötä raskaat ja toistuvat työt ulkoistetaan roboteille. Näin ihmiset vapautuvat inhimillisempiin ja luovuutta vaativiin tehtäviin. Mutta mitä mobiilirobotit ovat ja mihin niitä hyödynnetään? Mobiilirobotti on robotti, joka pystyy liikkumaan autonomisesti ympäristössään. Hyödylliset mobiilirobotit ovat suunniteltu optimoimaan prosesseja, jotka ovat ihmisille vaarallisia tai toistuvia.

Read More

Yhteistyörobotti vai teollisuusrobotti?

Kun tuotannon automatisointi on ajankohtaista, tulee kartoittaa, millainen robotti juuri omiin tarpeisiin sopii. Nopea ja voimakas teollisuusrobotti vai pieni ja ketterä yhteistyörobotti? Tuotantoprosessin automatisointi on yhä ajankohtaisempaa ja tarpeellisempaa. Modernisoituvassa maailmassa aika on valttia ja tuotannon tulee olla tehokasta. Työhyvinvointiin ja ergonomiaan panostetaan entistä enemmän. Enää ei ole ihanteellista paiskia töitä päivästä toiseen huonoissa olosuhteissa

Read More